Організаційно-методична робота та професійна майстерність фахівців психологічної служби 2021-2022 н.р.

Одним із головних інструментів фахівця психологічної служби є планування.
Орієнтирами у плануванні роботи практичного психолога і соціального педагога закладу освіти є нормативно-розпорядчі документи.
Перспективне та річне планування діяльності закладу освіти є важливою підставою узгодження плану діяльності фахівців психологічної служби із потребами закладу освіти.

Перелік нормативно-правового забезпечення фахівців психологічної служби у системі освіти України, що постійно оновлюється та доповнюється, розміщено на вебсайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» за покликанням: https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna- robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta-sotsialnyh-pedahohi/  
та на сайті Навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти Вінницької області: https://vinps.vn.ua/?page_id=34

Поточну роботу фахівець психологічної служби закладу освіти фіксує в журналі практичного психолога/соціального педагога відповідно до листа МОН від 24.07.2019 No 1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України» за покликанням: https://imzo.gov.ua/2019/07/25/lyst-mon-vid-24-07-2019-1-9-477-pro-typovu-dokumentatsiiu-pratsivnykiv-psykholohichnoi-sluzhby-u-systemi-osvity-ukrainy/

Цей напрям роботи працівників психологічної служби відповідно до наказу МОН від 28.12.2006 No 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України» охоплює: складання планів роботи, складання звіту про виконану роботу, підготовку до проведення тренінгів, ділових ігор тощо з учнями (дітьми), батьками, педпрацівниками, педагогічних консиліумів, виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах, семінарах для педагогів, виховних годин з учнями (дітьми), навчальних занять (курси за вибором, факультативи, гуртки), роботу в бібліотеці, самопідготовку, консультації в навчально-методичних та наукових центрах (закладах), участь в навчально-методичних семінарах (нарадах) психологів, соціальних педагогів.

Важливою складовою планування діяльності працівників психологічної служби є організаційно-методична робота.
Її метою є організація власної діяльності, аналіз та узагальнення результатів, підвищення власного професіоналізму шляхом самоосвіти.
Децентралізація в управлінні освітою, розширення прав і можливостей об’єднаних територіальних громад щодо впливу на освітній процес спонукають фахівців психологічної служби суттєво переглянути організаційні форми, науково-методичне забезпечення, зміст і напрями своєї роботи з психологічного і соціально-педагогічного супроводу всіх учасників освітнього процесу.

Питання організації та забезпечення належного науково-методичного супроводу практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти в об’єднаних територіальних громадах в умовах децентралізації висвітлено у монографії:
Науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти в умовах децентралізації (моделі, досвід) : колективна монографія / наук. ред. В.Г. Панок. – Київ : Ніка-Центр, 2020. – 152 с. Зі змістом монографії можна познайомитись за покликанням:
https://lib.iitta.gov.ua/722337/1/nauk-metod- zabezp-dialnosti.pdf  самоосвіта, робота у навчально- методичних та наукових центрах, громадських організаціях тощо).

Оновлення існуючого алгоритму професійної діяльності, передбачає: перегляд методології роботи з учнями, батьками, вчителями; зміну акцентів та  пріоритетів з процесу на результат з використанням ефективних, дієвих методів  роботи.  
Тому одним з першочергових завдань працівників у системі освіти є пошук  дієвих засобів і методів роботи. І мета фахівців психологічної служби – навчити  підростаюче покоління найголовнішому: жити в мирі з самим собою і з іншими,  вступати в взаємостосунки зі світом так, щоб життя приносило задоволення та молода людина була успішною. 

Звертаємо увагу, що у 2021/2022 навчальному році триває Всеукраїнський  конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові  технології у новій школі» (наказ Міністерства освіти і науки України від 31  травня 2018 року № 555, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26  червня 2018 року за № 744/32196, розміщено за покликанням: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0744-18).

Метою конкурсу є виявлення та поширення кращого досвіду, оптимізація  інноваційної діяльності працівників психологічної служби, підвищення  професійної компетентності, якості програм, реалізації творчого потенціалу,  престижності професії практичних психологів та соціальних педагогів. 
Конкурс проводиться щорічно на засадах відкритості, прозорості та  гласності за однією номінацією, визначеною організатором, у три етапи, окремо  для практичних психологів та соціальних педагогів.
Форма проведення конкурсу заочна.

Номінацією 2021/2022 навчального року визначено «Просвітницькі  програми», спрямовані на формування психологічних знань, підвищення рівня  психологічної культури і психологічної компетентності учасників освітнього  процесу (наказ МОН від 01.07.2021 № 571 «Про проведення Всеукраїнського  конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові  технології у новій школі» у номінації «Просвітницькі програми» за покликанням: https://drive.google.com/file/d/1XOobs6LOzDddv6-FAxP83c69CJP1EhNR/view)

Також додано номінацію для практичних психологів і соціальних педагогів «Особливості роботи вчителя фізичної культури з дітьми з ООП»
Лист ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти” від 11.08.2021 №22.1/10-1762 про додаткову номінацію для практичних психологів і соціальних педагогів «Особливості роботи вчителя фізичної культури з дітьми з ООП» в межах проведення конкурсу у 2021/2022 н. р. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *