Навчально-методичні матеріали

В рамках національної антибулінгової програми «Дружній простір» ЯК ТИ? Уроки з психології для школярів (10–14 років) : навч.-метод. посіб. для педагогів і психологів / Алексєєва О., Антощенко Я., Базима Н., Беженова С., Бесчастна Л., Вініцька М., Гондюл І., Гольцева І., Дорошенко Н., Задорожна Н., Марченко Л., Мирошниченко У., Падій О., Попельницька О., Савицька Н., Сербайло К., Ситник Н., Тараріна О., Хмелєва-Токарєва О., Цимбал С., Шевченко Ю. — Київ, 2024. — 347 с.

Дитина в безпеці: практичні інструменти для працівників психологічної служби та вчителів

Соціально-реабілітаційні та навчальні програми в роботі ІРЦ із сім’єю (Обухівська А.Г. 2018)

Мотиваційний дискурс особистості (Климчук В.)

Психологічний довідник (Максименко С.Д., Кондратенко Л.О.)

Матеріали по торгівлі людьми та експлуатації дітей

Статеве виховання і репродуктивне здоровя підлітків

Посібник “Розбудова миру”Освіта осіб з особливими потребами

Комплект_програм_Медiацiя_Ла Страда_site

Посібник_Безпечний простір_робота з вчителями по розвитку стресостійкості у дітей_2017

Посібник_Безпечний простір_Розвиток стресостійкості у дітей_2017

Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти. Навчально-методичний посібник/ Андрєєнкова В.Л., Байдик В.В., Войцях Т.В., Калашник О.А. та ін. – К.: ФОП Нічога С.О. – 2020 – 196 с.

Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід. Методичний посібник. / Андрєєнкова В.Л., Мельничук В.О., Калашник О.А. – К.: ТОВ «Агентство «Україна», 2019. – 132 с.

Комплект освітніх програм «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації». – К. – 2018. – 140 с.

Посібник_Ла Страда_Агресія. Анекся. Конфлікт. Соц-пед. та пс. відповідь на виклики дітей_2016

Посібник_Ла Страда_Правила безпеки та отримання допомоги_2014

Посібник_Ла Страда_сімї з дітьми в період військового конфлікту_2015

Посібник_Ла Страда_соц-пед. та пс робота з дітьми в конф. та постконф. період_2014

Збірник_інклюзія_2018-ел

Сужби порозуміння_Ла Страда_методпосібник

Соціально-педагогічне забезпечення розвитку дієвого громадянського суспільства і особистості громадянина

Застосування діагностичних мінімумів в діяльності працівників психологічної служби

Організація соціально-психологічного супроводу дітей, сімей, які постраждали вн.ВК

Психолого-педагогічний супровід особистісного і професійного самовизначення старшокласників, що опинились у СЖО вн.ВК

Навчально-методичний посібник “Створимо безпечне середовище для навчання та адаптації дітей-біженців” 2012 р.

Науково-методичні основи психологічного супроводу діяльності вчителя в умовах реформування освіти (діагностика і корекція).

Практичний посібник. / авт. кол.: В. Г. Панок, І. В. Марухина, В. В. Рибалка, В. М. Горленко, Д. Д. Романовська, В. В. Предко, С. К. Шандрук, М. В. Саврасов, Н. В. Сосновенко; за наук. ред. В. Панка. Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи НАПН України, 2022. 192 с.

Основи психологічного консультування: у схемах і таблицях / Л.А. Опанасенко. Миколаїв: Іліон, 2019. 134 с.

Методичні рекомендації щодо впровадження циклограм діяльності працівників психологічної служби : метод. рек. / авт.-упор.: В. М. Горленко, Ю. А. Луценко, В. Д. Острова, Н. В. Сосновенко, І. І. Ткачук;
за заг. ред. В. Г. Панка. – Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. – 132 с.

Застосування діагностичних мінімумів в діяльності праців- ників психологічної служби : [метод. рек.] / авт.-упор.: В. М. Гор- ленко, В. Д. Острова, Н. В. Сосновенко, І. І. Ткачук ; за заг. ред. В. Г. Панка. – Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної ро- боти, 2018. – 106 c.

Сексуальне насильство над дітьми: причини, наслідки, профілактика : інформ.-метод. посібник / Автори-упоряд. Цюман Т. П., Малієнко Ю. М.; За заг. ред. Цюман Т. П. – К.: ФОП Пономаренко Я.М. – 2011. – 76 с.

Навчіть дитину захищатися : метод. посібник / автори-упоряд.: Нагула О.Л., Цюман Т.П.; за заг. ред. Цюман Т.П. — К.: Видавництво: ФОП Буря О.Д., 2018, видання третє, доповнене, перероблене — виконавець ФОП Савісько І.С., 2022 — 64 с. (для просвітницької роботи з дітьми 4—6 років)

Формування навичок безпечної поведінки дітей. Частина 1. Вчимо дитину захищатися : метод. посібник / автори-упоряд.: Цюман Т. П., Нагула О. Л. ; за заг. ред. Цюман Т. П. – К. : Видавництво: ФОП Буря О.Д., 2017. – 52 с. (для просвітницької роботи з дітьми 10—13 років)

Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція: методичний посібник для виховної роботи з учнями 1–4 класів з питань попередження торгівлі людьми / автори-упоряд.: Бойчук Н.І., Заруцька О.В., Нагула О.Л., Цюман Т.П., Чопик С.В. / За заг. ред. Цюман Т.П. – Київ.: ФОП Буря О.Д., 2023. – 178 с.

Додатки до посібника — матеріали для друку

Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція: інтерактивні сценарії для роботи з батьками учнів 1–4 класів / автори-упоряд.: Адамська З.М., Цюман Т.П. / За заг. ред. Цюман Т.П. — Київ. : ФОП Костінський С.Л., 2023. — 108 с. ISBN 978-617-8197-07-0

Дорослішай на здоров’я : навч.-метод, посіб. / Н. О. Лещук, Ж. В. Савич, O.A. Голоцван. — К., 2012. — 214 с.

Методичні посібники для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми 7-11 клас

Протидія торгівлі людьми в Україні: програма спецкурсу для педагогічних працівників навчальних
закладів загальної середньої освіти: / Розробники: Е. Мручковська, Н. Пахом’юк, О. Кочерга, О. Косьмій. – К.: ВАІТЕ, 2017. – 32 с.

Протидія торгівлі людьми в Україні: навчально-методичний посібник до спецкурсу / Автори-упорядники: Е. Мручковська, Н. Пахом’юк, О. Кочерга; за заг. ред. К. Левківського та ін. – К.: ВАІТЕ, 2017. – 88 с.

Попередження насильства в закладах освіти: методичний посібник для педагогічних працівників. Видання друге, доповнене та оновлене. – Київ: Благодійний фонд «Здоров’я жінки і планування сім’ї», 2020.

«Навчання дітей з порушеннями когнітивного розвитку в умовах компетентнісного підходу»: навчально-методичний посібник / Л.І. Прохоренко, О.О. Бабяк, Н.І. Баташева, А.Л. Душка, Н. І. Недозим, О.М. Омельченко, О.В.Орлов // за ред. В.В. Засенко, Л.І. Прохоренко. – Київ: Наша друкарня, 2020. – 352 с. 

«Учні початкових класів із тяжкими порушеннями мовлення: навчання та розвиток»: навч.-метод. посіб. для пед. працівників, які працюють з учнями з особл. осв. потр. / Юлія Рібцун. – Львів : Світ, 2020. – 268 с.

«Учні початкових класів із особливими потребами: навчання та супровід»: навчально-методичний посібник / Л.І. Прохоренко, О.О. Бабяк, В.В. Засенко, Н.А. Ярмола // – Харків: Вид-во «Ранок», 2020. – 160с.

«Учні початкових класів із порушеннями зору: навчання та розвиток»: навчально-методичний посібник / Т.М. Костенко// – Харків: Вид-во «Ранок», 2020. – 127с.

«Учні початкових класів із порушеннями слуху: навчання та розвиток»: навчально-методичний посібник / С.В. Кульбіда, С.В. Литовченко, В.В. Жук, В.В. Литвинова// – Харків: Вид-во «Ранок», 2020. – 144с.

«Учні початкових класів із порушеннями інтелектуального розвитку»: навчання та розвиток: навчально-методичний посібник / О.В. Чеботарьова, І.В. Гладченко// – Харків: Вид-во «Ранок», 2020. – 130с.

«Учні початкових класів із розладами аутистичного спектра: навчання та розвиток»: навчально-методичний посібник / Інна Недозим// – Харків: Вид-во «Ранок», 2020. – 130с.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *