ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ 2022/2023 н.р.

Відповідно до Листа МОН від 02.08.2022 № 1/8794-22 “Щодо діяльності психологічної служби у системі освіти в 2022/2023 навчальному році”

У сучасних умовах, пов’язаних із війною, істотно зростає роль психологічної служби у системі освіти, виникає нагальна потреба у проведенні соціально-педагогічної і психологічної просвітницької діяльності, інформуванні усіх учасників освітнього процесу з питань збереження їхнього соціального благополуччя і психічного здоров’я.

Основний зміст просвітницької роботи фахівців психологічної служби закладу освіти:
I. Інформування з проблем торгівлі людьми:
Завдання:
1. Підвищення загального рівня правової свідомості дітей та молоді;
2. Формування навичок безпечної поведінки під час подорожі, у новому місці перебування та вдома;
3. Виховання поваги до прав та основних свобод людини, толерантне ставлення до потерпілих від торгівлі людьми;
4. Впроваджувати в освітній процес заходи щодо підвищення рівня обізнаності педагогічних працівників, здобувачів освіти та їхніх батьків з питань запобігання торгівлі людьми.
Форми роботи:
1. Інформаційні та освітні кампанії, зокрема для осіб, уразливих до торгівлі людьми;
2. Надання інформації особам, які виїжджають з України, на якомога ранньому етапі про їхні права, послуги      підтримки та  можливості працевлаштування;
3. Підвищення обізнаності серед них про ризики експлуатації в різних секторах економіки, зокрема сексуальну експлуатацію, є надзвичайно важливим, особливо з огляду на широке поширення дезінформації.

Для  забезпечення організаційних аспектів діяльності психологічної служби у системі освіти пропонуємо керуватися нормативними документами:
Лист МОН від 25.03.2022 № 1/3663-22 «Щодо запобігання торгівлі людьми в умовах воєнної агресії».

ІІ. Інформування з питань запобігання та протидії домашньому насильстві в умовах воєнного стану в Україні
Міністерство освіти і науки України, заклади та установи освіти визначені співвиконавцями Плану заходів у п. 2.7.4. щодо створення умов для медичної, психологічної, педагогічної реабілітації та соціальної реінтеграції дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, а також у п. 2.7.5. в частині надання соціально-психологічної допомоги для жертв насильства та торгівлі людьми. Рекомендує керівникам обласних, районних, міських департаментів (управлінь, відділів) освіти і науки, закладів післядипломної освіти, закладів освіти забезпечити надання психологічної допомоги дітям та іншим учасникам освітнього процесу в кризових ситуаціях та дітям, що пережили психотравмуючі події, а саме:
*інформувати учасників освітнього процесу щодо можливості отримання психологічних послуг у закладі освіти;
*оприлюднити на вебсайтах (у разі їх відсутності – на вебсайтах своїх засновників) контакти безкоштовної кризової психологічної допомоги в період війни в країні;
*сприяти впровадженню в закладах освіти у роботу з дітьми програм формування стійкості до стресу, розвитку резилієнс у дітей, психосоціальної допомоги дітям, які пережили психотравмуючі події; *програм профілактики емоційного вигорання практичних психологів, соціальних педагогів та інших педагогічних працівників.

Для  забезпечення організаційних аспектів діяльності психологічної служби у системі освіти пропонуємо керуватися нормативними документами:
Лист МОН від 30.05.2022 № 1/5735-22 «Про запобігання та протидію домашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні».

МОН рекомендує у своїй діяльності використовувати базу кращих практик психолого-педагогічного супроводу та підтримки учасників освітнього процесу в умовах воєнних дій і збройних конфліктів, надання соціально- психологічної допомоги постраждалим від насильства та торгівлі людьми (https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna- robota/materialy-dlia-vykorystannia-v-roboti-pid-chas-voiennykh-diy/krashchi- praktyky-psykholoho-pedahohichnoho-suprovodu-ta-pidtrymky-uchasnykiv-osvitn- oho-protsesu-v-umovakh-voiennykh-diy-i-zbroynykh-konfliktiv-nadannia-sotsial-no- psykholohichnoi-dopomohy-postrazhda/).

ІІІ. Формування у здобувачів освіти національних та європейських цінностей
ІV. Формування моральної поведінки, активної життєвої позиції, єдності слова і діла в особистості, готовності брати активну участь у житті своєї держави

Для  забезпечення організаційних аспектів діяльності психологічної служби у системі освіти пропонуємо керуватися нормативними документами:
Лист МОН від 12.04.2022 № 1/4068-22 «Щодо недопущення участі неповнолітніх у наданні інформації ворогу про військові позицій Збройних сил України»;
Лист МОН від 10.06.2022 № 1/6267-22 «Про деякі питання національно- патріотичного виховання в закладах освіти України»

V. Ознайомлення педагогів з технологіями надання першої психологічно допомоги учасникам освітнього процесу та запровадження «Психологічної хвилинки» під час уроків

Міністерством освіти і науки України спільно з ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» та Асоціацією інноваційної та цифрової освіти за участю провідних міжнародних експертів з психології створено курс підвищення кваліфікації для освітян «Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу в період воєнного та повоєнного часу», який затверджено Вченою радою ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (протокол № 5 від 29.06.2022). Курс нараховує 1 кредит ЄКТС – 30 год. https://hryoutest.in.ua/courses/programa-pidvishchennya-kvalifikaciji-psihologichnoji-pidtrimki-dlya-osvityan-ta-batkiv

МОН рекомендує учителям під час уроку впроваджувати психологічні хвилинки.
Регулярне впровадження психологічних хвилинок у зручний час та
слушній нагоді допоможе здобувачу освіти стати більш спокійним,
врівноваженим, а також дасть змогу краще зрозуміти свої почуття. Учитель має сам визначити, коли і у який час провести психологічну хвилинку. 
Вправи для дітей та підлітків, які перебувають у стресовій ситуації, для зняття психоемоційного напруження
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/materialy-dlia-vykorystannia-v-roboti-pid-chas-voiennykh-diy/vpravy-dlia-ditey-ta-pidlitkiv-iaki-perebuvaiut-u-stresoviy-sytuatsii-dlia-zniattia- psykhoemotsiynoho-napruzhennia/

Для  забезпечення організаційних аспектів діяльності психологічної служби у системі освіти пропонуємо керуватися нормативними документами:
Лист Міністерства освіти і науки України від 04.04.2022 №1/3872-22 “Про методичні рекомендації «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій»”;
Лист МОН від 19.08.2022 № 1/9530-22 “Про інструктивно-методичні
рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів/інтегрованих курсів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році”;

Лист МОН від 10.08.2022 № 1/9105-22 “Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 н. р.”, а саме на Додаток 2 “Психологічна підтримка учасників освітнього процесу під час війни”

VІ. Інформування про вплив та наслідки вживання наркотичних, психоактивних речовин, алкоголю та тютюнопаління

VІІ. Інформування про вплив та наслідки вживання наркотичних, психоактивних речовин, алкоголю та тютюнопаління

VІІІ. Популяризація ненасильницької моделі поведінки

ІХ. Ознайомлення педагогів та батьків здобувачів освіти з основними закономірностями та умовами сприятливого розвитку дитини.

Х. Профорієнтаційна робота
Профорієнтаційна робота в закладі освіти має проводитись систематично і поетапно, починаючи з 1 класу.
Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» започатковано реалізацію Всеукраїнського проєкту з профорієнтації та побудови кар’єри «Обери професію своєї мрії» (далі – Проєкт), що наразі триває.
Мета Проєкту – сприяння здобувачам освіти свідомо обрати професію своєї мрії, стати успішним у житті та реалізувати себе в Україні. Здобувачі освіти зможуть відвідати портал Проєкту (https://www.hryoutest.in.ua/)

Також на платформі розміщено спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання «Школа кар’єрного консультанта: психолого-педагогічний аспект профорієнтаційної роботи», який затверджено Вченою радою ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (протокол № 8 від 29.09.2021).
Спецкурс розроблено з метою підвищення професійного рівня педагогічних працівників закладів освіти щодо формування в учасників освітнього процесу компетентностей професійного самовизначення.

Під час проведення просвітницької роботи працівникам психологічної служби рекомендовано використовувати програми переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі», а саме:
https://imzo.gov.ua/avtors-ki-prohramy-2022/
Бовсуновська Тетяна Андріївна «Створення мирного середовища навколо себе»;
Гірман Надія Олексіївна «Джерело досвіду»;
Дідик Ольга Савеліївна, Рожко Ганна Володимирівна «Формування навичок самоконтролю та емоційної стійкості в учасників/учасниць освітнього процесу ЗП(ПТ)О»;
Полова Альона Володимирівна «Безпечний інформаційний простір»; Лицур Леся Ярославівна «Спілкування – шлях до самовдосконалення»; Козловська Тетяна Володимирівна «Світ починається з тебе!».

Також, у додатковій номінації «Особливості роботи вчителя фізичної культури з дітьми з особливими освітніми потребами»:
Пронякіна Ольга Іванівна, Ніжинська Ольга Віорілівна   «Особливості роботи вчителя фізичної культури з дітьми з особливими освітніми потребами»;
Акімов Володимир Анатолійович «Розвиток професійної рефлексії як важливої складової інклюзивної компетентності вчителя фізичної культури»;
Бєлан Оксана Олександрівна, Білінська Ганна Дмитрівна «Психофізична реабілітація дітей з особливостями розвитку опорно-рухового апарату (ДЦП) в інклюзивному класі в період адаптації до школи».

Додатково:
Лист МОН від 22.06.22 № 1/6894-22 «Про методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в літній період»;
Лист МОН від 27.06.2022 № 1/7035-22 «Про підготовку до початку та особливості організації освітнього процесу в 2022/23 навчальному році», тощо (https://osvita.ua/legislation/tag-lystymon/).


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *