ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ 2021/2022 Н.Р.

Відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-363 від 16.07.2021 “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н.р.”.

Основною метою роботи фахівця у подоланні негативних соціально-психологічних наслідків в умовах карантинних заходів є актуалізація адаптивних і компенсаторних ресурсів особистості, стабілізація емоційної сфери, мобілізація психологічного потенціалу учасників освітнього процесу, формування стійкості до стресу.

Завдання фахівців психологічної служби у цей період:
– формування конструктивних способів вирішення складних життєвих ситуацій та адаптивних копінг-стратегій у всіх учасників освітнього процесу;
– стабілізація емоційної сфери особистості, формування позитивної життєвої перспективи;
– активізація процесів самопізнання, самосприйняття, саморегуляції і самоконтролю, побудова позитивного образу майбутнього;
– формування психосоціальної стійкості до стресу;
– надання своєчасної психологічної допомоги потерпілим від булінгу (цькувань);
– запобігання емоційному вигоранню у батьків і педагогів;
– профілактика дискримінації і стигматизації людей, які хворіють або перехворіли;
– протидія торгівлі людьми;
– профілактика суїцидальної поведінки дітей та підлітків;
– запобігання вживання психоактивних речовин та алкогольних напоїв серед молоді, девіантної поведінки молоді (правопорушення, пияцтво, наркоманія, токсикоманія) тощо;
– підвищення адаптаційних можливостей учителя до нових умов організації освітнього процесу.

Особливої уваги потребують проблеми попередження насильства та жорстокого поводження з дітьми в сучасному суспільстві, які зумовлені не тільки збільшенням фактів психічного, фізичного, сексуального насильства, а і небажанням соціуму відкрито розглядати це питання.

Також, одним із важливих напрямів діяльності працівників психологічної служби є просвітницька і профілактична робота з подолання злочинності серед неповнолітніх.
Зауважуємо, що профілактичний облік дітей здійснюється відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ від 19.12.2017 № 1044, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 червня 2018 р. за № 686/32138 (в редакції наказу Міністерства внутрішніх справ № 488 від 25.06.2020 «Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України»).

Профілактична робота працівників психологічної служби закладу освіти має бути націлена на створення таких умов навчання та виховання, які б сприяли гармонійному психічному та особистісному розвитку здобувачів освіти.

Корисні ресурси щодо профілактичної роботи працівників психологічної служби:

Інформаційна база професійного інструментарію фахівців психологічної служби системи освіти України;

Лист Міністерства освіти і науки України 18.05.2018  № 1/11-5480 “Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству”;

Попередження насильства в закладах освіти: методичний посібник для педагогічних працівників. Видання друге, доповнене та оновлене. – Київ: Благодійний фонд «Здоров’я жінки і планування сім’ї», 2020. 104 с.;

Рекомендації «Алгоритми дій дитини в ситуації домашнього насильства в умовах дистанційного навчання»;

Аналітична довідка «Реалізація державної політики у сфері захисту дітей щодо запобігання та протидії булінгу, насильству, домашньому насильству, торгівлі людьми тощо»;

Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти. Навчально-методичний посібник/ Андрєєнкова В.Л., Байдик В.В., Войцях Т.В., Калашник О.А. та ін. – К.: ФОП Нічога С.О. –2020.
– 198с.;


Навчальна програма “Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти”. Навчально-методичний посібник./ Андрєєнкова В.Л, Байдик В.В, Войцях Т.В, Калашник О.А. та ін. – К.: ФОП Нічога С.О.– 2020. – 196 с.;

Перелік сучасних наукових досліджень (тем), затверджених вченими радами університетів щодо протидії та запобігання насильству;

Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід. Методичний посібник. / Андрєєнкова В.Л., Мельничук В.О., Калашник О.А. – К.: ТОВ «Агентство «Україна», 2019. – 132 с.;

Банк програм для неповнолітніх у конфлікті з законом;

Матеріали щодо стану організації профілактичних заходів у закладах освіти, спрямованих на зниження рівня вживання психоактивних речовин;

Алгоритм дій щодо психологічної профілактики та корекції суїцидальної поведінки  учнівської молоді  визначено у листі ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”  від 27.07.2020 № 22.1/10-1495 “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 н. р.” ;

Книга містить рекомендації щодо запобігання втягненню дітей у небезпечні квести. Надається інформація про шляхи реагування в разі виявлення таких випадків. Окрему увагу приділено особливостям здійснення такої роботи в різних цільових аудиторіях: серед педагогічних працівників, батьків, дітей. Для підвищення кваліфікації класних керівників, соціальних педагогів, практичних психологів, педагогічних працівників, студентів вищих навчальних закладів педагогічного профілю, шкільних офіцерів поліції, фахівців громадських організацій, широкого кола громадськості.

Лунченко Н.В., Мельник А.А., Панок В.Г., Ткачук І.І. Л84 Діяльність психологічної служби у системі освіти з надання допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій (за результатами моніторингу). Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2019. 105 с.;

Психологічна та соціально-педагогічна робота з учасниками освітнього процесу в конфліктний та постконфліктний періоди;

Електронний курс «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе»;

Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом «рівний-рівному/рівна-рівній» та вирішення конфліктів мирним шляхом у закладах освіти. – К.: ФОП Нічога С.О.. – 2018. – 174 с.;

Комплект освітніх програм «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації». – К. –2018.– 140 с.;

Програми переможців Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» 2019 р. (Профілактичні програми)Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *