КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВА РОБОТА ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ 2021/2022 Н.Р.

Відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-363 від 16.07.2021 “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н.р.”.

Корекційна робота практичного психолога та соціального педагога спрямована на підвищення загального рівня розвитку дитини, заповнення прогалин її попереднього розвитку і навчання, розвиток недостатньо сформованих вмінь та навичок, підготовку дитини до адекватного сприйняття навчального матеріалу тощо.

Основною метою корекційної роботи зі здобувачами освіти є сприяння їхньому повноцінному психічному та особистісному розвитку.

Корекційна робота зі здобувачами освіти ґрунтується на таких основних принципах:
– єдність діагностики і корекції. Корекційній роботі передує діагностика;
– діяльнісний принцип корекції. Основним засобом корекційного впливу є взаємодія дорослого і дитини;
– орієнтація на зону найближчого розвитку дитини. Корекційна робота з дитиною не матиме ефекту за межами зони найближчого розвитку;
– спрямованість корекційної роботи «зверху донизу», тобто на створення оптимальних умов для розвитку вищих психічних функцій, які сприятимуть компенсації недоліків елементарних психічних процесів;
– принцип нормативності, тобто орієнтація під час проведення корекційної роботи та оцінювання її ефективності на еталони розвитку у певному віковому періоді;
– врахування системного характеру психічного розвитку. Корекційна робота спрямовується на усунення причин відхилень у розвитку;
– корекційна робота має розпочинатися з тієї «точки», з якої почалися відхилення від оптимальної програми розвитку.

Корисні ресурси щодо корекційної та корекційно-розвиткової роботи працівників психологічної служби:

Інформаційна база професійного інструментарію фахівців психологічної служби системи освіти України. Корекція (корекційно-розвиткова робота)

Під час проведення корекційної роботи працівникам психологічної служби рекомендовано використовувати програми переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Корекційно-розвиткові програми» 2020 р., які отримали гриф Міністерства освіти і науки України.

https://imzo.gov.ua/vseukrains-kyy-konkurs-avtors-kykh-prohram-praktychnykhpsykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli/avtors-kiprohramy/avtors-ki-prohramy-2020/

На допомогу практичним психологам та соціальним педагогам, які працюють в умовах різних спеціальних та інклюзивних класів розроблено корекційно-розвиткові програми для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Корекційно-розвиткові програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами

Корисну інформацію стосовно роботи з цього напряму можна знайти на сайті Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України за покликанням

http://ispukr.org.ua/?page_id=2430#.YTC8yLAzbcs

Практичний психолог чи соціальний педагог не повинен виконувати обов’язки дефектолога, логопеда, корекційного педагога, тож власне заняття та допомога в навчанні – не його сфера діяльності, але він може звернутися до фахівців ІРЦ за консультацією.

Основні функції працівників психологічної служби в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти зазначені у наказі Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 № 609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти».

Забезпечення закладів освіти сучасною навчально-методичною літературою є основою для створення освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами в контексті сучасних педагогічних інновацій, розвитку творчої особистості як учителя, так і учня, створення умов для повноцінного інтелектуального, духовного, фізичного розвитку всіх учасників освітнього процесу шляхом подолання усталених стереотипів та застарілих підходів. В цьому контексті важливими є науково-методичні та навчальні розробки Інституту спеціальної педагогіки і психології їм. М. Ярмаченка НАПН України, які стануть у нагоді педагогічним працівникам, психологам спеціальних та інклюзивних закладів освіти. Зокрема:

«Навчання дітей з порушеннями когнітивного розвитку в умовах компетентнісного підходу»: навчально-методичний посібник / Л.І. Прохоренко, О.О. Бабяк, Н.І. Баташева, А.Л. Душка, Н. І. Недозим, О.М. Омельченко, О.В.Орлов // за ред. В.В. Засенко, Л.І. Прохоренко. – Київ: Наша друкарня, 2020. – 352 с. 

«Учні початкових класів із тяжкими порушеннями мовлення: навчання та розвиток»: навч.-метод. посіб. для пед. працівників, які працюють з учнями з особл. осв. потр. / Юлія Рібцун. – Львів : Світ, 2020. – 268 с.

«Учні початкових класів із особливими потребами: навчання та супровід»: навчально-методичний посібник / Л.І. Прохоренко, О.О. Бабяк, В.В. Засенко, Н.А. Ярмола // – Харків: Вид-во «Ранок», 2020. – 160с.

«Учні початкових класів із порушеннями зору: навчання та розвиток»: навчально-методичний посібник / Т.М. Костенко// – Харків: Вид-во «Ранок», 2020. – 127с.

«Учні початкових класів із порушеннями слуху: навчання та розвиток»: навчально-методичний посібник / С.В. Кульбіда, С.В. Литовченко, В.В. Жук, В.В. Литвинова// – Харків: Вид-во «Ранок», 2020. – 144с.

«Учні початкових класів із порушеннями інтелектуального розвитку»: навчання та розвиток: навчально-методичний посібник / О.В. Чеботарьова, І.В. Гладченко// – Харків: Вид-во «Ранок», 2020. – 130с.

«Учні початкових класів із розладами аутистичного спектра: навчання та розвиток»: навчально-методичний посібник / Інна Недозим// – Харків: Вид-во «Ранок», 2020. – 130с.

Електронні ресурси та редаговані рукописи завершених праць наукових працівників ІСПП ім. М. Ярмаченка НАПН України постійно розміщуються в електронній бібліотеці НАПН України https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/ins=5Fspe=5Fped/

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *