Зв’язки з громадкістю як напрям діяльності працівників психологічної служби 2021-2022 н.р.

Важливим завданням системи освіти є забезпечення високої якості освіти й відповідності її потребам особистості та суспільства.

Особливої актуальності набуває питання співробітництва закладу освіти, сім’ї та громадськості. Заклад освіти вступає в безпосередні контакти з позашкільними закладами, з батьками тощо з метою реалізації однієї спільної мети: формування гармонійно-розвинутої, високоосвіченої, соціально активної і національно свідомої особистості.

Робота психологічної служби зорієнтована на розвиток, розширення та зміцнення зв’язків з представниками громадських та міжнародних організацій, які працюють у цій сфері.

Використання в освітньому процесі нових досягнень інформаційних технологій, які сприяють входженню людини у світовий інформаційний простір, особливо в умовах дистанційного навчання, набирає все більшої актуальності.
Сучасні заклади освіти мають вебсайти, які стали ефективним засобом зв’язку з учасниками освітнього процесу.

Саме тому з 2020/2021 навчального року ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти” було рекомендовано створення на сайтах закладів сторінки «Кабінет психолога/соціального педагога», яка допоможе підвищити ефективність процесу навчання, активізувати пізнавальну діяльність учасників освітнього процесу, підвищити рівень професійної майстерності педагогів, виявити рівень психолого-педагогічної компетентності батьків, створити активну систему підтримки сімейного виховання, через використання інформаційно-комунікативних технологій, залучити батьків до участі в освітньому процесі закладу освіти, підвищити психологічну культуру учасників освітнього процесу тощо.

За допомогою розміщених на сайті матеріалів, опитувальників можливе отримання зворотного зв’язку не лише від здобувачів освіти, а від їх батьків. Важливо використовувати таку форму роботи, як відповіді на запитання. Механізм реалізації цієї технології полягає в попередньому зборі проблемних питань і розміщенні на сайті відповідей на них. Доцільно створювати постійні рубрики за віковими інтересами: учні початкової школи, 5-6 класи, 7-8 класи, 9 клас, 10-11 класи, або рубрики за змістом: цікава психологія, вправи на розвиток психічних процесів, корисні поради, профорієнтація, психологічна безпека тощо. На сайтах закладів освіти, що реалізовують напрями навчання (іноземна мова, математика тощо) доцільно інформувати батьків про психологічні особливості навчання за вибраним напрямом.

«Кабінет психолога/соціального педагога» може стати віртуальною психологічною службою, покликаною допомогти не тільки здобувачам освіти і їх батькам, але і педагогам. Педагоги зможуть використати широкі можливості для психолого-педагогічної самоосвіти, самопізнання, професійного саморозвитку. У роботі з педагогами використання інформаційних комп’ютерних технологій теж має свої переваги, наприклад доступ до різноманітних джерел інформації завдяки Інтернету, можливість опосередкованого консультування, точність і швидкість обробляння діагностичного матеріалу. Учасники освітнього процесу зможуть звертатися до фахівця психологічної служби за допомогою, адже в цьому випадку комп’ютер, як і книга, зберігає конфіденційність спілкування людини з інформацією, надає достатньо часу для роздумів і аналізу.

Від наповненості сторінки «Кабінет психолога/соціального педагога» буде залежати, яку інформацію сприйматимуть учасники освітнього процесу. Фахівці психологічної служби можуть зробити сучасне інформаційне середовище творчим, розвитковим і безпечним.

Така сторінка може стати для батьків джерелом інформації навчального, методичного або виховного характеру. Батьки зможуть отримати інформацію про методи зміцнення здоров’я дітей, їх безпеку, правила поведінки дитини в сім’ї та в суспільстві, корисні поради з навчання і виховання дошкільників тощо.

Запровадження сторінки «Кабінету психолога/соціального педагога» допоможе підвищити ефективність процесу навчання, активізувати пізнавальну діяльність учасників освітнього процесу, підвищити рівень професійної майстерності педагогів, виявити рівень психолого-педагогічної компетентності батьків, створити активну систему підтримки сімейного виховання, через використання інформаційно-комп’ютерних технологій, участь батьків у освітньому процесі закладу освіти, підвищить психологічну культуру учасників освітнього процесу тощо.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *