КОРЕКЦІЙНА РОБОТА ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ 2022/2023 н.р.

Важливим складником роботи з дітьми та  дорослими, які пережили травмуючі події, є формування стресостійкості та  життєстійкості. За таких умов істотно зростає роль психологічної служби у  системі освіти, яка має забезпечувати своєчасне і систематичне надання  психологічної та соціально-педагогічної підтримки усім учасникам освітнього  процесу відповідно до цілей та завдань функціонування системи освіти.

Центр психічного здоров’я і психосоціального супроводу  НаУКМА у співпраці з психологічною службою і при підтримці Представництва  ЮНІСЕФ в Україні розробили корекційно-розвиткову програму «Безпечний  простір» для практичних психологів і соціальних педагогів, які працюють з  дітьми дошкільного, молодшого шкільного та підліткового віку, щодо створення  безпечного середовище та формування життєстійкості.
Метою зазначеної  корекційно-розвиткової програми є підвищення стійкості до переживання  наслідків стресу дошкільнятами і школярами після психотравмувальних подій.  Суттєвою перевагою програми є корисність її застосування навіть через рік після  травматичної події.
Три основні складові програми спрямовані на дітей, батьків  і педагогів. Пропонована програма схвалена для використання у закладах освіти  ДНУ «ІМЗО» (лист № 21.1/12-Г-300 від 08.06.2017) та розміщена на сайті https://drive.google.com/file/d/1_HGVS3nkX4Aorr_QdILe1xXeiywJ-Mjt/view  

Травмуючі події, які виникають через війну, зачіпають сотні тисяч дітей.  Діти потребують допомоги і підтримки у тому, як впоратися зі стресом від війни,  знайти способи адаптуватися до нових умов існування і впоратися з труднощами  для запобігання розвитку проблем у сфері психічного здоров’я. Саме для надання  допомоги дітям та їх підтримки розроблено програму «Діти та війна. Навчання  технік зцілення». Програма та посібник до неї розроблено Фундацією «Діти та  війна» (Берген, Норвегія). Автори посібника – представники Інституту психіатрії  (Лондон, Великобританія) та Норвезького центру кризової психології. Програму  було впроваджено в країнах, де відбувалися воєнні дії: Боснія, Косово, Китай,  Іран, Сирія, Руанда, Непал, і показала свою ефективність.

Саме тому дуже важливою є робота працівників психологічної служби, які  покликані допомогти дітям опрацювати неефективні реакції на стрес,  напрацювати механізми стресостійкості, навчити технікам, які допоможуть  стабілізуватися та легше впоратися зі спогадами про пережите. Матеріали  програми будуть корисними для освітян, психологів та психотерапевтів консультантів, соціальних працівників та соціальних педагогів, інших фахівців,  які займаються питанням захисту дітей та які пройшли попередню підготовку.  Програму схвалено для використання у закладах освіти ДНУ «Інститут  модернізації змісту освіти» (протокол № 2 від 29.06.2016) і розміщено на сайті  https://drive.google.com/file/d/16yCTn6CmrDEF9kf6Iwd2oTod3wuvAJpp/view .

Компонентами спеціальної освіти є процеси навчання, виховання та  корекції. При цьому корекцію розглядають як основу освітньої діяльності в  спеціальному закладі освіти: без цілеспрямованого подолання чи послаблення  недоліків знижується ефективність навчання й виховання дітей, що ускладнює  процес оволодіння потрібними для них знаннями, вміннями, навичками та  становлення поведінки, особистості в цілому. Водночас зауважимо, що виділити  складові частини спеціальної освіти (навчання, виховання, корекція) можливо  лише абстрагуванням функцій кожної з них для їхнього осмислення, організації,  цілеспрямованої роботи. Якщо корекцію та навчання (і виховання) брати як  відносно самостійні компоненти педагогічної системи, то відмінність між ними  полягає в меті, особливостях педагогічного процесу, показниках ефективності.

Звертаємо увагу керівників закладів освіти, що практичний психолог чи  соціальний педагог не повинен виконувати обов’язки дефектолога, логопеда,  корекційного педагога, проведення корекційних занять та допомога в навчанні – не його сфера діяльності, але він може звернутися до фахівців ІРЦ за  консультацією.

Перелік корекційно-розвиткових програм, типових освітніх програм,  методичних рекомендацій, навчально-методичних посібників для роботи з дітьми  з особливими освітніми потребами розміщено на вебсайті ДНУ «ІМЗО» 
https://imzo.gov.ua/osvita/zagalno-serednya-osvita/korektsiyni-programi/   

Корисну інформацію стосовно роботи з цього напряму можна знайти на  сайті Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка  Національної академії педагогічних наук України http://ispukr.org.ua/   

Порядок додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових  занять (послуг), які проводять (надають) фахівці (з числа працівників закладу  освіти та, за потреби, додатково залучені фахівці), з якими заклад освіти або  відповідний орган управління освітою укладають цивільно-правові договори,  визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 88 «Про  затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим  бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми  потребами» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2017-%D0%BF#Text  

З метою запобігання додаткової інформаційно-психологічної шкоди  громадянам України, Етична комісія Національної психологічної асоціації (ЕК  НПА) рекомендує та наголошує на необхідності дотримання етичних вимог під  час висвітлення зазначених подій та пов’язаних з ними особистих історій. Згадані  вимоги визначені Етичним кодексом психолога (протокол № 34 від 09.09.2021).

Тому під час активних воєнних дій на території України Етичною комісією Національної психологічної асоціації розроблено порядок дотримання етичних  вимог до діяльності психолога.
1. Принцип пріоритетності інтересів травмованої особистості відносно  колективних (суспільних) інтересів.
2. Принцип інформованої згоди та її зворотності.
3. Принцип компетентного втручання.
4. Принцип конфіденційності та анонімності.
5. Принцип необхідного і достатнього обсягу інформації.
6. Принцип неупередженого та недискримінуючого висвітлення.
7. Принцип суспільної значущості інформації.

Крім того, на вебсайті ДНУ «ІМЗО» розміщені матеріали щодо протидії сексуальному насильству
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta sotsialno-pedahohichna-robota/materialy-dlia-vykorystannia-v-roboti-pid-chas voiennykh-diy/protydiia-seksual-nomu-nasyl-stvu/

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *