Прийняти участь в Обласному конкурсі «Фахівець психологічної служби в інформаційному просторі»

Затверджено наказом Департаменту освіти і науки від 29.01.2020 р. №26 Наказ ДОН Про Обласний конкурс

ПОЛОЖЕННЯ

про Обласний конкурс

«Фахівець психологічної служби в інформаційному просторі»

 

Обласний конкурс «Фахівець психологічної служби в інформаційному просторі» організовує Навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти Вінницької області та проводиться за підтримки Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації для забезпечення широкого доступу громадян до глобальної інформаційної мережі Інтернет, популяризації можливостей та розширення мережі інформаційних ресурсів, формування єдиного інформаційного освітнього простору регіональної психологічної служби у системі освіти.

 

  1. Загальні положення, мета та завдання Обласного конкурсу.

1.1. Метою проведення Обласного конкурсу є презентація візуальної інформаційної моделі діяльності фахівців психологічної служби та підвищення їх професійного рівня з використання інформаційних технологій, сприяння появі та удосконаленню веб-сайтів установ, фахівців, впровадження нових зручних інструментів взаємодії всіх учасників освітнього процесу, стимулювання ініціативи, акцентування уваги на важливості повного, оперативного та зручного інформування про діяльність установи, фахівця засобами Інтернету.

1.2. Предметом Обласного конкурсу є змістовне наповнення веб-сайтів закладів освіти, зручність їх використання, забезпечення участі фахівців у спільній діяльності.

1.3. Основними завданнями Обласного конкурсу є:

– поширення інноваційного досвіду з використанням можливостей Інтернет-ресурсу в освітньому процесі;

– формування й розвиток інформаційно-технологічних компетенцій фахівців психологічної служби;

– формування інформаційного освітнього середовища;

– обмін досвідом між працівниками психологічної служби;

– сприяння відкритості в діяльності закладів освіти, педагогів та їх об’єднань, розвитку нового рівня комунікацій між усіма учасниками освітнього процесу та громадськістю.

1.4. Обласний конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для участі всіх працівників психологічної служби Вінницької області.

1.5. Учасниками Обласного конкурсу можуть бути працівники психологічної служби, які ведуть власні веб-сайти, Інтернет-сторінки, блоги, портфоліо тощо.

Зареєструватися для участі в Обласному конкурсі «Фахівець психологічної служби в інформаційному просторі»  можна за посиланням

  1. Організаційний комітет і експертна група Обласного конкурсу.

2.1. Для організації та проведення Обласного конкурсу створюються організаційний комітет і експертна група.

2.2. До повноважень організаційного комітету входять:

– здійснення організаційної роботи щодо проведення Обласного конкурсу, його популяризація;

– створення реєстраційних форм та розміщення посилань на веб-сайти, Інтернет-сторінки, блоги, портфоліо учасників;

– моніторинг стану та результатів Обласного конкурсу, їх висвітлення у ЗМІ.

2.3. До участі у роботі експертної групи можуть долучитися також й ті фахівці психологічної служби, які зареєструвалися для презентації власних веб-сайтів, Інтернет-сторінок, блогів, портфоліо тощо.

2.4. До повноважень експертної групи входить:

– оцінка (за показниками та критеріями) та коментарі веб-сайтів, Інтернет-сторінок, блогів, портфоліо, представлених на Обласний конкурс, з періодичністю 1 раз в місяць.

  1. Організація Обласного конкурсу.

3.1. Обласний конкурс проводиться за номінаціями:

«Сучасний веб-сайт навчально-методичного центру психологічної служби»;

«Інтернет-сторінка фахівця психологічної служби»;

«Блог фахівця психологічної служби»;

«Портфоліо фахівця психологічної служби»;

«Активний експерт».

3.2. Тривалість проведення – лютий-квітень 2020 р.

  1. Оцінювання веб-сайтів, Інтернет-сторінок, блогів, портфоліо.

4.1. Оцінювання веб-сайтів Інтернет-сторінок, блогів, портфоліо, представлених на Обласний конкурс, здійснюється в балах за відповідними критеріями, наведеними у додатку 1 до цього Положення, найбільшою кількістю позитивних коментарів.

4.2. Веб-сайти, інтернет-сторінки, блоги, портфоліо, які будуть оцінені високими балами та матимуть найбільше позитивних коментарів, отримають Дипломи І-ІІІ ступенів оргкомітету та винагороди.

4.3. За пропозицією експертної групи учасники можуть бути відзначені за окремі показники.

4.4. Умови нагородження Дипломами І-ІІІ ступенів:

– наявність позитивних балів по кожному із запропонованих критеріїв (1 або 2 бали):

– Диплом І ступеня – 48-40 балів (загальна сума балів)

– Диплом ІІ ступеня – 39-30 балів (загальна сума балів)

– Диплом ІІІ ступеня – 29-24 балів (загальна сума балів).

4.5. Найкращі веб-сайти, Інтернет-сторінки, блоги, портфоліо презентуватимуться на підсумковій нараді у травні 2020 р.

4.6. Посилання на веб-сайти, інтернет-сторінки, блоги, портфоліо будуть розміщені на сайті Навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти Вінницької області.

Критерії оцінювання

Кожен веб-сайт, Інтернет-сторінка, блог, портфоліо оцінюється за розширеними показниками, згрупованими у чотири категорії: контент, зручність, динаміка, дизайн та технічні показники

Оцінки за розширеними показниками в балах: 0 – відсутня характеристика, 1 – відповідає в меншій мірі, 2 – наявні в достатній мірі.

Контент:

якість анонсування подій та новин

наявність віртуальної бібліотеки з навчально-методичними матеріалами

висвітлення досягнень закладу, фахівця

грамотність при викладі матеріалу

професійний сленг

наявність повної інформації про заклад (структура, колектив, графік роботи, контакти)

наявність адреси та карти проїзду

наявність інформаційних матеріалів про права дітей та людей

наявність і доступність рубрики «Контакти»

відсутність реклами

наявність посилань на офіційні сайти органів управління освітою та тематичні сайти (Відділ психологічного супроводу та соціально-педагогічної роботи ДНЗ «Інститут модернізації змісту освіти», Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України, Навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти Вінницької області тощо)

Зручність:

зручність елементів управління та меню, переходів та відкривання посилань

використання правильних заголовків та ключових слів

легкість пошуку інформації

наявність інструментів зворотного зв’язку

можливість публікації коментарів під сторінками

Динаміка:

динаміка оновлення інформації

терміни оновлення інформації

активність на форумах, блогах

Дизайн та технічні показники:

оригінальність та творчий характер

інноваційність та креативність

простота, не перевантаженість, вишуканість дизайну

наочність, зрозумілість викладеної інформації

час і швидкість завантаження сайту

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *