Емоційний інтелект як інструмент самореалізації

Інформує практичний психолог Центру, Анастасія Куріцина

Безперечно значну роль у самореалізації людини відіграє рівень IQ, адже саме з його допомогою ми можемо вступити до бажаного університету або отримати довгоочікувану роботу, але не менш важливу роль у нашому становленні відіграє й розвинений емоційний інтелект.

Отже, розглянемо детальніше даний феномен.

Емоційний інтелект (EQ) — це група ментальних здібностей, які беруть участь в усвідомленні та розумінні власних емоцій й емоцій оточення [2].

Маєр Селовей й Карузо виділяють чотири складові емоційного інтелекту [1]:

1. Сприйняття емоцій — здатність розпізнавати емоції (по міміці, жестах, зовнішньому вигляді, ході, поведінці, голосу) інших людей, а також ідентифікувати свої власні емоції;

2. Використання емоцій для стимуляції мислення — здатність людини (головним чином несвідомо) активувати свій розумовий процес, пробуджувати в собі креативність, використовуючи емоції як фактор мотивації;

3. Розуміння емоцій — здатність визначати причину появи емоції, розпізнавати зв’язок між думками й емоціями, визначати перехід від однієї емоції до іншої, прогнозувати розвиток емоції з часом, а також здатність інтерпретувати емоції у взаєминах, розуміти складні (протилежні, неоднозначні) почуття;

4. Управління емоціями — здатність приборкувати, пробуджувати та спрямовувати свої емоції й емоції інших людей для досягнення поставлених цілей. Сюди також відноситься здатність брати емоції до уваги при побудові логічних ланцюжків, вирішенні різних завдань, прийнятті рішень і виборі своєї поведінки.

Високий рівень емоційного інтелекту сприяє прояву [3]:

1. Самоповаги — здатності розуміти й оцінювати себе, бачити свої сильні й слабкі сторони, приймати себе таким який є;

2. Емоційної усвідомленості — здатності людини розрізняти свої емоції та розуміти причини їх виникнення;

3. Асертивності / Самовираженню — здатності ясно та конструктивно висловлювати свої почуття і думки, а також здатність мобілізувати свою емоційну енергію;

 4. Незалежності — здатності покладатися на себе й емоційно не залежати від інших;

5. Емпатії — умінні розпізнавати, усвідомлювати й розуміти почуття інших людей;

6. Соціальної відповідальності — здатності ідентифікувати себе як члена соціальної групи, брати на себе відповідальність за інших людей;

7. Налагодженню міжособистісних відносин — здатності встановлювати й підтримувати взаємовигідні відносини, засновані на почутті емоційної близькості;

8. Стресостійкості — здатності ефективно керувати своїми емоціями, швидко знаходити вихід із ситуації;

9. Контролювання імпульсів — здатності стримувати свої емоції, утримуватися від спокуси;

10. Оцінки дійсності — здатності звіряти свої думки й почуття з об’єктивною зовнішньою реальністю;

11. Гнучкості — здатності швидко коригувати свої почуття, думки, уявлення та поведінку відповідно мінливими обставинами;

12. Розв’язанню проблем — здатності встановлювати й формулювати проблему, а також знаходити для неї потенційно ефективне рішення;

13. Самоактуалізації — здатності встановлювати цілі й прагнути до їх досягнення, реалізовувати свій потенціал;

14. Оптимізму — здатності зберігати надію і позитивне ставлення навіть в складних обставинах;

15. Щастя / Добробуту — здатності відчувати задоволеність собою, іншими та життям в цілому.

Для досягнення високих результатів у певній сфері ми починаємо розвивати або вдосконалювати наші здібності, адже саме вони будуть слугувати гарантом успішності кінцевих результатів.

Як зазначають психологи емоційний інтелект також можна розвивати відповідно покращуючи показники вище зазначених здібностей.

 Розглянемо дієві кроки для підвищення рівня емоційного інтелекту:

  • Відчуй себе на місці іншого

Намагайтесь відстежувати стани свого співрозмовника, саме завдяки такому аналізу ми зможемо краще розуміти відчуття та вчинки оточення. В деяких ситуаціях не давайте людям можливості помилятися без наслідків — окреслюйте межі допустимого. Але варто знати, що відбувається в житті тих, з ким ми спілкуємося щодня, для того, щоб взаємні очікування й вимоги були справедливими;

  • Визначай та озвучуй свої та чужі емоції

Аналіз своїх та чужих емоцій, дозволяє виявляти ваші емоційно слабкі місця. Найкраще завести щоденник настрою: вести щодня щоденник мінливого настрою і записувати емоції під час та після подій — зустрічей, розмов, культурних заходів та нових знайомств. Це допоможе вам виявити як саме на вас впливають події дня, та зможете розплутати клубок суперечливих почуттів. Саме завдяки щоденнику ви зможете виявити які негативні емоції домінують у вашому житті, та зможете підібрати конструктивний вихід даним емоціям. Саме розуміння власних емоцій допоможе у розумінні чужих емоцій та розпізнаванні їх у вербальних та невербальних проявах. І зможете відокремлювати емоції, що мають відношення до вас, від випадкових: не потрібно осмислювати поведінку роздратованої людини в громадському транспорті, натомість варто взяти до уваги претензії членів сім’ї;

  • Розширюй свій кругозір

Читайте художні книги та мемуари, дивіться художнє та документальне кіно, цікавтесь наукою, подорожуйте, займайтесь самоосвітою, для розширення розуміння, наскільки люди різняться талантами й прагненнями, і як проблематично для життя і кар’єри міряти всіх одною мірою;

  • Думай на випередження

Розставляйте пріоритети та цілі, стратегічно розподіляйте власні ресурси та розплановуйте тактику найближчих дій, це допоможе вам відчувати спокій та стабільність, та сприятиме зростанню стресостійкості, адже у вас все буде під контролем;

  • Відвідай тренінг або психотерапію

Як правило для глибоких змін важко знайти ресурси й знання, щоб зробити різкий якісний стрибок в розумінні себе та інших. В такому випадку психологічний тренінг або психотерапія можуть бути дуже корисним інструментом на шляху пізнання себе.

Варто зазначити, що гармонійний прояв вище зазначених здібностей безперечно позитивно впливає на самореалізацію людини в особистому та професійному житті, адже розуміння власних емоцій й уміння до розпізнавання почуттів інших людей сприяє ефективному керуванню своєю емоційної сфери, у зв’язку з цим у суспільстві їхня поведінка більш адаптивна, що сприяє досягненню цілей у взаємодії з оточенням.

Література

  1. Андреева И. Н. Концептуальное поле понятия «эмоциональный интеллект». Вопросы психологии. 2009. № 4. С. 131.
  2. Бурдукало М. М. Розвиток емоційного інтелекту у дітей молодшого шкільного віку засобами медіапсихології. URL: http://mediaosvita.org.ua/wp-content/uploads/2020/07/Burdukalo-_MM_-Rozvytok_emotsijnogo_intelektu_u_ditej.pdf  (дата звернення: 03.11.2020).
  3. Мошко И. И. Эмоциональный интеллект в работе инженера-программиста. URL: https://libeldoc.bsuir.by/bitstream/123456789/32478/1/Moshko_Emotsionalniy.pdf (дата звернення: 03.11.2020).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *